Aby zapisać się na zajęcia należy zapoznać się z regulaminem zajęć, pobrać i wypełnić odpowiednią  kartę zgłoszenia i dostarczyć do sekretariatu Centrum Kultury (ul. Powstańców 34, Popielów).