Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
       
      ul. Powstańców 34
      46-090 Popielów
      tel.: 077 469 21 93
      e-mail: kultura@popielow.pl
       
      Konto bankowe: 77 8895 0006 2002 0050 1549 0001
      Należy w tytule podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć
      i rodzaj zajęć

   


  Data publikacji: 2021-02-27 21:46:06