Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu.Zaprosimy Was na wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i działań wokół legendy o zamku Kolno, którego tajemnicze ruiny do dziś znajdują się w Starych Kolniach. 
  9. czerwca spotkamy się na grze terenowej oraz obfitującym w atrakcje Pikniku Rycerskim w Starych Kolniach. A już dziś zapraszamy do zapisów na pierwsze warsztaty
  Archeologiczne- młodsze dzieci
  Linoryt- młodzież i dorośli
  Czerpanie papieru- rodzinne
  Szczegółowe informacje na plakacie. Warsztaty są darmowe, ale obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
  Zapisy w sekretariacie SCKTiR tel. 77 469 21 93
  Operacja pn. „Tajemnice zamku Kolno- Stobrawskim Szlakiem do skarbu” mająca na celu promocję obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Popielów poprzez realizację wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych w oparciu o legendę „Tajemnice zamku Kolno”
  Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   

  Data publikacji: 2024-04-29 14:12:17