Zapraszamy na warsztaty Las w słoiku

  Mamy dla Was niespodziankę!

  Zapraszamy seniorów oraz dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Murów i Popielów na warsztaty on-line, podczas których, każdy uczestnik będzie miał okazję stworzenia żywej, zamkniętej w słoiku przestrzeni leśnej.

  Warsztaty odbędą się 16 kwietnia (piątek) o godzinie 16:00 i 17 kwietnia (sobota) o godzinie 11:00 oraz 22.04 g. 16.00

  Warsztaty są bezpłatne, wszystkie niezbędne materiały zostaną do państwa dostarczone.

  Aby zapisać się na warsztaty należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres mail: kultura.imprezy@popielow.pl

  Szczegóły przekażemy w informacji zwrotnej.

  Regulamin i krata zgłoszenia dostępne na naszej stronie internetowej

  Organizatorem warsztatów „Las w słoiku” jest Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

   Warsztaty realizowane są w ramach projektu grantowego pn.”Zielono mi” 

  z LGD Stobrawski Zielony Szlak.

  Operacja „Akcje edukacyjne i integracyjne” mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez organizację akcji edukacyjnych i integracyjnych jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie oeracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCKTiR z siedzibą w Popielowie, ul. Powstańców 34, 46-090 Popielów (dalej Administrator)
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: iod.kultura@popielow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w związku z Pani/Pana zgłoszeniem udziału w warsztatach „LAS w SŁOIKU” organizowanym przez Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe, doradcze. Dostęp do Pani/pana danych mogą mieć podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i utrzymanie strony www, oraz podmioty zapewniające obecność Administratora w mediach społecznościowych. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie również dostawca usługi Zoom Video Communication Inc. (Zoom). Dane będą udostępnione także osobom, które biorą udział w organizowanych za pomocą ZOOM warsztatach z Pani/Pana udziałem, w czasie rzeczywistym. Dostęp do Pani/Pana danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania) ,
  5. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania zdjęć/filmu w związku z umieszczeniem ich na portalu społecznościowym Facebook i Youtube, może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (regulaminy i zasady korzystania z portalu Facebook i Youtube dostępne są na stronie dostawców usługi)
  6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. Posiada pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: kultura@popielow.pl
  8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w warsztatach.

   


  Galeria zdjęć:

  • Stwórz swój własny niepowtarzalny las w słoiku  Data publikacji: 2021-04-03 20:12:08