Informujemy, że Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie rozpoczyna realizację operacji przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Operacja pn. „Na miodowym Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo- kulturowych. Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru. Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


    Galeria zdjęć:

    • SCKTiR rozpoczyna realizację operacji pn. Na miodowym Stobrawskim Zielonym Szlaku
    • SCKTiR rozpoczyna realizację operacji pn. Na miodowym Stobrawskim Zielonym Szlaku    Data publikacji: 2023-05-17 15:08:37