Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
  2023-2027 będą skupione wokół trzech celów, które są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak.
  CEL 1. WSPARCIE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI Przedsięwzięcie 1.5. Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej - dotyczy małej infrastruktury publicznej, która rozumiana jest tu bardzo szeroko, jako wszelkie obiekty ogólnodostępne wszystkim członkom lokalnej społeczności. Obiekty te mogą być tworzone od podstaw lub modernizowane. Celem tych działań powinna być poprawa jakości życia przedstawicieli co najmniej jednej z następujących grup: osoby młode do
  25 roku życia, seniorzy powyżej 60 roku życia, kobiety. Propozycje operacji muszą zawierać precyzyjne uzasadnienie sposobu, w jaki ich realizacja wpłynie na zwiększenie dostępności infrastruktury dla tych grup osób. Przedsięwzięcie 1.5. realizowane będzie w formie konkursu, w którym dodatkowo premiowane będzie realizowanie operacji w partnerstwie.

  Artykuł informujący o zapisach LSR w ramach działania Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR realizacja Planu Komunikacji na 2024 rok"

   


  Galeria zdjęć:

  • Poznaj cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027  Data publikacji: 2024-06-23 21:52:08